Rejestracja telefoniczna 42 631 15 96

Poradnie specjalistyczne

szeroka gama usług

Konsultacje specjalistyczne 

Pulmonologia

Poradnia  ul. Maratońska 71A , Poradnia ul. Północna 1/3 , Łęczyca ul. Belwederska 47
w ramach konsultacji pulmonologicznych realizowanych przez :

lekarz Ewa Wróbel – Nadel (specjalistę chorób płuc)

realizujemy świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
(Poradnia nr 6 ul. Maratońska 71A) wymagane skierowanie od lekarza POZ, 

oraz konsultacje odpłatne dla dzieci i dorosłych (Poradnia ul. Maratońska 71A, ul. Północna 1/3. Poradnia Łęczyca          ul. Belwederska 47) realizowane świadczenia obejmują między innymi :

  • konsultację pulmonologiczną
  • testy punktowe na alergeny wziewne
  • badania spirometryczne
  • badania diagnostyczne
  • wykonujemy próby rozkurczowe
  • wykonujemy nebulizacje

Na wizytę odpłatną możesz umówić się klikając poniższy przycisk.

Ewa Wróbel-Nadel – ZnanyLekarz.pl

Dermatologia 

Poradnia nr 1 Łódź ul. Północna 1/3 

konsultacje odpłatne, realizowane przez: 

lekarza Jadwiga Chaberska (specjalistę dermatologa) 

lekarza z wieloletnim doświadczeniem,

 

Pediatria 

Poradnia ul. Północna 1/3 Łódź

świadczenia realizowane odpłatnie przez 

dr n. med Macieja Pawłowskiego (specjalistę pediatrii) 

Dr n. medycznych (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) specjalizacja z pediatrii ( specjalizacji w Szpitalu Pediatrycznym im dr J. Korczaka w Łodzi,biegle władający j. angielskim i hiszpańskim

Na wizytę odpłatną możesz umówić się klikając poniższy przycisk.

Ledan

Fizjoterapia 

Poradnia nr 1 ul. Północna 1/3 

świadczenia fizjoterapii realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Dla świadczeń realizowanych w ramach NFZ konieczne jest skierowanie wystawione przez lekarza uprawnionego. Uwaga skierowanie takie jest ważne tylko 30 dni od daty wystawienia! 

Zespół fizjoterapeutów  (wszyscy fizjoterapeucji mają prawo wykonywania zawodu Fizjoterapeuty) :

mgr Joanna Matczak (specjalista fizjoterapii ruchowej)
mgr  Urszula Kaczuba (specjalista fizjoterapii ruchowej I stopnia)
mgr  Joanna Fidor
mgr Damian Nowaczyński 
Jerzy Michalak

Na wizytę odpłatną możesz umówić się klikając poniższy przycisk.

Ledan

lekarz konsultant Jolanta H. Nasinska -Dąbrowska (specjalista rehabilitacji medycznej) 

Kardiochirurgia | Kardiologia

Poradnia ul. Północna 1/3 Łódź, ul. Belwederska 47 Łęczyca 

świadczenia realizowane odpłatnie przez 

lekarza Daniel Steter (specjalistę kardiochirurgii) 

który pracuję na Oddziale Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał  w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu jak również za granicą m.in w Szpitalu Uniwersyteckim w Galway w Irlandii na Oddziale Kardiotorakochirurgicznym. 

Na wizytę odpłatną możesz umówić się klikając poniższy przycisk.

Ledan

lekarza Artur Klimczak  (specjalistę kardiologii) 

wykonującego zabiegi implantacji stymulatorów i defibrylatorów serca oraz prowadzi pacjenta po wykonanych zabiegach.

Endokrynologia

Poradnia ul. Północna 1/3 Łódź, ul. Belwederska 47 Łęczyca 

świadczenia realizowane odpłatnie przez 

dr n. med Paweł Nogal

Dr n. med. Paweł Nogal przez  20 lat pracował w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi. W latach  2006-2011  kierowniki  Specjalistycznej Przychodni Endokrynologii i Chorób Metabolicznych w ICZMP. Od 2011 roku pracuje w Poradni Endokrynologicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera, członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego.  (możliwość konsultacji dla dzieci).

Na wizytę odpłatną możesz umówić się klikając poniższy przycisk.

Ledan

Diabetologia

Poradnia ul. Północna 1/3 Łódź, ul. Belwederska 47 Łęczyca 

świadczenia realizowane odpłatnie przez 
lekarza Sylwia Wenclewska (diabetolog)

pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (UMED).

Ortopedia

Poradnia ul. Północna 1/3 Łódź, ul. Belwederska 47 Łęczyca 

świadczenia realizowane odpłatnie przez 

dr n. medycznych Michał Przybył (ortopeda)

leczenie chorób jak i urazów narządu ruchu.USG stawów i tkanek miękkich w tym  USG bioder u niemowląt. Z sukcesem stosuje artroskopowe leczenie patologii stawu biodrowego u swoich pacjentów. Schorzenia leczone tą metodą to konflikt udowo-panewkowy, uszkodzenie obrąbka stawowego, biodro trzaskające i inne.

Na wizytę odpłatną możesz umówić się klikając poniższy przycisk.

Ledan

 

Jeżeli nie jesteście Państwo pewni czy dane konsultacje dostępne są w ramach finansowania w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia czy też odpłatnie prosimy o kontakt z pracownikami rejestracji.

Zostań naszym pacjentem

Kliknij i dowiedz się więcej na ten temat